Archives

Vol. 7 No. 3 (2023)

July 17, 2023

SEMINAR NASIONAL INOVASI TEKNOLOGI 2023

Vol. 7 No. 2 (2023)

July 17, 2023

SEMINAR NASIONAL INOVASI TEKNOLOGI 2023

Vol. 7 No. 1 (2023)

July 17, 2023

SEMINAR NASIONAL INOVASI TEKNOLOGI 2023

Vol. 6 No. 3 (2022)

August 25, 2022

SEMINAR NASIONAL INOVASI TEKNOLOGI 2022

Vol. 6 No. 2 (2022)

August 25, 2022

SEMINAR NASIONAL INOVASI TEKNOLOGI 2022

Vol. 6 No. 1 (2022)

August 25, 2022

SEMINAR NASIONAL INOVASI TEKNOLOGI 2022

Vol. 5 No. 3 (2021)

August 16, 2021

Seminar Nasional Inovasi Teknologi 2021

Vol. 5 No. 2 (2021)

August 16, 2021

Seminar Nasional Inovasi Teknologi 2021

Vol. 5 No. 1 (2021)

August 16, 2021

Seminar Nasional Inovasi Teknologi 2021

Vol. 4 No. 3 (2020)

August 21, 2020

PROSIDING SEMNAS INOTEK Ke-IV Tahun 2020

Vol. 4 No. 2 (2020)

August 21, 2020

PROSIDING SEMNAS INOTEK Ke-IV Tahun 2020

Vol. 4 No. 1 (2020)

August 21, 2020

PROSIDING SEMNAS INOTEK Ke-IV Tahun 2020

Vol. 3 No. 1 (2019)

September 1, 2019

PROSIDING SEMNAS INOTEK Ke-III Tahun 2019

Vol. 2 No. 1 (2018)

September 1, 2018

PROSIDING SEMNAS INOTEK Ke-II Tahun 2018

Vol. 1 No. 1 (2017)

September 1, 2017

PROSIDING SEMNAS INOTEK Ke-I Tahun 2017