(1)
Hardianti, G.; Suhardi, S. ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA CV. BOOM MOTORIST. SENMEA 2021, 6, 773-779.