(1)
Mujib, M. A.; Astuti, P. ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA HOME INDUSTRY AR BAKERY NGANJUK. SENMEA 2021, 6, 655-662.