(1)
Romadhani, I.; Respatiningtias, D. S. PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BALONG PACUL KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK. SENMEA 2021, 6, 1496-1505.