Wulandari, P. C. E. ., N. . Hidayah, and F. Wahyuni. “Penerapan Teknik Sosiodrama Ande-Ande Lumut Dalam Assertive Training Untuk Meningkatkan Sikap Asertif”. Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN), vol. 2, Dec. 2022, pp. 441-5, https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/kkn/article/view/3129.