Sancaya, S. A. . “Implementasi Asas Tut Wuri Handayani Pada Pengembangan Profil Pelajar Pancasila Dalam Demensi Kemandirian”. Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN), vol. 2, Dec. 2022, pp. 422-6, https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/kkn/article/view/3099.