Nate, M. P. ., I. C. . Fahira, Y. Kristiyorini, N. Hidayah, and F. Wahyuni. “Ekspetasi Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Sebagai Upaya Perwujudan Profil Pelajar Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka”. Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN), vol. 2, Dec. 2022, pp. 132-43, https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/kkn/article/view/2827.