Atrup, A., M. Mintorowulan, Y. . Nur Hidayah, and P. . Widya Ayu Septi Wulandari. “Pandangan Guru Dan Peserta Didik Pada IKM Dengan Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal”. Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN), vol. 2, Dec. 2022, pp. 91-98, https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/kkn/article/view/2811.