[1]
M. P. . Nate, I. C. . Fahira, Y. Kristiyorini, N. Hidayah, and F. Wahyuni, “Ekspetasi Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling Sebagai Upaya Perwujudan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka”, KKN, vol. 2, pp. 132–143, Dec. 2022.