NATE, M. P. .; FAHIRA, I. C. .; KRISTIYORINI, Y.; HIDAYAH, N.; WAHYUNI, F. Ekspetasi Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling Sebagai Upaya Perwujudan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN), [S. l.], v. 2, p. 132–143, 2022. Disponível em: https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/kkn/article/view/2827. Acesso em: 3 dec. 2023.