(1)
Sancaya, S. A. . Implementasi Asas Tut Wuri Handayani Pada Pengembangan Profil Pelajar Pancasila Dalam Demensi Kemandirian. KKN 2022, 2, 422-426.