[1]
Sancaya, S.A. 2022. Implementasi Asas Tut Wuri Handayani Pada Pengembangan Profil Pelajar Pancasila Dalam Demensi Kemandirian . Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN). 2, (Dec. 2022), 422–426.