[1]
Adi Nugroho, D., Ningsih, R. and Adi Sancaya, S. 2022. Pemanfaatan Media BK Kartu Truth Or Dare sebagai Sarana Meningkatkan Sopan Santun Peserta Didik. Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN). 2, (Dec. 2022), 29–34.