[1]
A. A. F. Rohman, J. . Sahertian, and A. . Sanjaya, “Implementasi Fuzzy Logic Mamdani Untuk Pengendalian Suhu dan Kelembapan Pada Terrarium Reptil dan Monitoring Berbasis IOT”, inotek, vol. 4, no. 1, pp. 043–048, Dec. 2020.