[1]
F. . Ma’arif, M. M. . Ilham, and A. S. . Fauzi, “Perancangan dan Perakitan Mesin Pencacah Bulu Ayam”, inotek, vol. 4, no. 3, pp. 279–284, Aug. 2020.