(1)
Ritha, N. .; Matulatan, T. .; Hidayat, R. . Penerapan Fuzzy Time Series Stevenson Porter Pada Peramalan Pergerakan Nilai Forex. inotek 2020, 4, 179-184.