(1)
Rohman, A. A. F.; Sahertian, J. .; Sanjaya, A. . Implementasi Fuzzy Logic Mamdani Untuk Pengendalian Suhu Dan Kelembapan Pada Terrarium Reptil Dan Monitoring Berbasis IOT. inotek 2020, 4, 043-048.