Wurycahyaningtyas, M. F. ., D. Seratilova H, and C. A. . Nugroho. “KADAR KOLESTROL MENCIT YANG DIBERI PERLAKUAN DAUN TEH HIJAUDENGAN DURASI PERENDAMAN YANG BERBEDA”. Prosiding Seminar Nasional Hayati, vol. 7, no. 1, Sept. 2019, pp. 86–91, doi:10.29407/hayati.v7i1.595.