Wurycahyaningtyas, M. F. ., Seratilova H, D. and Nugroho, C. A. . (2019) “KADAR KOLESTROL MENCIT YANG DIBERI PERLAKUAN DAUN TEH HIJAUDENGAN DURASI PERENDAMAN YANG BERBEDA”, Prosiding Seminar Nasional Hayati, 7(1), pp. 86–91. doi: 10.29407/hayati.v7i1.595.